Pressupost o consulta.
Nosaltres et truquem

Pressupost o consulta.
Nosaltres et truquem
Frigola Procuradores
Frigola Procuradores

Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?
2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
3. Quina informació tractem?
4. Amb quina finalitat tractem les dades?
5. A quins destinataris es comuniquen les dades?
6. Quins drets té l'usuari enfront de les dades que facilita?
7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?
8. Cookies
9. Modificacions
10. Legislació aplicable
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE Procuradors Frigola, S.L. (d'ara endavant FRIGOLA ).
FINALITAT Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, així com la correcta prestació dels serveis sol·licitats i la resolució de dubtes i consultes. Les dades seran conservades mentre existeixi relació entre les parts i, en cas que li enviem mails comercials, mentre no s'oposi a aquest tractament.
LEGITIMACIÓ Execució i consentiment de l'interessat.
DESTINATARIS FRIGOLA no cedirà les dades dels usuaris a tercers, excepte obligació legal o que es trobi en una relació contractual, per a això s'establiran les clàusules de confidencialitat corresponents i se sol·licitarà autorització prèvia a l'usuari.
DRETS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament i altres drets que s'expliquen en l'apartat 6.

 


1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

Identitat Procuradores Frigola, S.L. (d'ara endavant FRIGOLA).
Domicili Serra d´en carles 17 D · 08349 Cabrera de Mar · Barcelona
Telèfon 935 922 524
Correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com

 


2. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l'execució del formulari de contacte, el d'alta de nous clients en la Web de FRIGOLA (Contacti amb nosaltres). Aquest formulari el realitza l'interessat i amb això dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i amb l'única finalitat de gestionar les relacions que establim amb els usuaris a través de la Web de FRIGOLA

 


3. Quina informació tractem?

La informació que rebem per part dels usuaris es recopila com exposem a continuació.

a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: FRIGOLA recopila i emmagatzema una certa informació que l'usuari introdueix en la Web de FRIGOLA o que li facilita de qualsevol altra manera.

 

Sol·licitud d'informació La informació que l'usuari ens facilita quan requereix informació en la Web de FRIGOLA, mitjançant el formulari de contacte (nom, telèfon i correu electrònic) o quan l'usuari vol comprar algun dels nostres serveis o productes, haurà de donar-se d'alta com a client i per això haurà d'aportar les següents dades (nom, data de naixement, telèfon, *direccion, codi postal, població i país)
Qualitat de dades L'usuari haurà de garantir, tant enfront de FRIGOLA com enfront de tercers, la qualitat de la informació i de les dades personals que proporcioni a través de la Web de FRIGOLA. Això implica que totes les dades personals i informacions facilitats han de ser reals, veraces, actualitzats i pertànyer a l'usuari i no a terceres persones. En el cas que pertanyin a terceres persones, entenem que és mitjançant el seu consentiment i sol·licitem que es convidi a dita tercera a conèixer els nostres textos legals al més aviat possible.
Modificació de dades L'usuari haurà de notificar a FRIGOLA qualsevol modificació que es produeixi en les dades personals facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment.


b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:

 

Dades derivades de l'ús de la Web FRIGOLA recol·lecta les dades derivades de l'ús de la Web per part de l'usuari cada vegada que aquest/aquesta interactua amb la Web.

 

Dades derivades de les “cookies” FRIGOLA utilitza cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació als seus usuaris.

 


4. Amb quina finalitat tractem les dades?

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Prestació de serveis Per a aquells serveis o informació que l'usuari sol·liciti a través del formulari de contacte (Contacti amb nosaltres) en la Web FRIGOLA
Comunicació operativa del servei. Podrem utilitzar les dades personals que l'usuari ens facilita per a realitzar comunicacions via correu electrònic a l'usuari sobre l'operativa del servei.
Missatges promocionals amb opció de cancel·lació. Amb el consentiment de l'usuari, FRIGOLA podrà utilitzar les dades personals que obtinguem per a enviar e-mails comercials relacionats amb els nostres productes i els serveis que prestem. En tot cas, es pot evitar l'enviament de nous e-mails comercials sol·licitant-lo en l'adreça de correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com o mitjançant el link que apareix en el cos de cadascun dels e-mails i conseqüentment, FRIGOLA cessarà immediatament en l'enviament de la citada informació.
Transmissió de dades a tercers (excepcions) • En cas que sigui estrictament necessari per als serveis sol·licitats, en el cas que FRIGOLA col·labori amb tercers.
• Quan FRIGOLA tingui autorització expressa i inequívoca per part de l'usuari.
• Quan se sol·liciti per part d'autoritat competent en l'exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals).
• Si ho requereix una normativa.
Territori El servei realitzat per FRIGOLA s'efectua des d'Espanya.


Per quant temps conservarem les dades?
FRIGOLA conservarà les dades personals de l'usuari el temps necessari per a, complir amb qualsevol dels objectius esmentats en aquesta Política de Privacitat, complir amb la legislació vigent, exigències normatives i ordenis pertinents de tribunals competents, o, en qualsevol cas, quan per part de l'interessat sol·liciti la seva supressió o oposició.

 


5. A quins destinataris es comuniquen les dades?

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, les dades de caràcter personal que FRIGOLA recopili seran exclusivament utilitzats per a la consecució de l'objecte definit en la Web de FRIGOLA. Per a la consecució d'aquest objectiu i la correcta prestació del servei FRIGOLA podria compartir unes certes dades de caràcter personal dels usuaris:

- Previ requeriment legal, FRIGOLA podrà compartir informació amb organismes d'autoritats executives i/o tercers respecte a peticions d'informació relatives a recerques de caràcter penal i presumptes activitats il·legals.

- Amb el consentiment de l'usuari: a part del que s'estableix anteriorment, s'informarà l'usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es posi en coneixement dels socis comercials de la web, o bé amb tercers, amb caràcter diferent a les finalitats exposades en la Web de FRIGOLA (per ex.: amb finalitats comercials), a fi de que tingui l'oportunitat de decidir que no es comparteixi la seva informació. Cap de les comunicacions de dades anterior inclourà vendre, llogar, compartir o revelar d'una altra manera informació personal de clients amb finalitats comercials de manera contrària als compromisos adquirits en la present Política de Privacitat.

 


6. Quins drets té l'usuari enfront de les dades que facilita?

L'usuari podrà exercir davant FRIGOLA els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

- Dret a sol·licitar la seva rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits).

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret a oposar-se al tractament. FRIGOLA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'exercici dels drets citats és personalíssim, per la qual cosa serà necessari que l'usuari acrediti la seva identitat. Per a exercitar els citats drets previstos en la legislació, l'usuari pot dirigir-se a FRIGOLA a través del correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com o mitjançant escrit dirigit a la *direccion que consta en l'apartat 1 de la present Política. La comunicació contindrà les següents dades i documents:

- Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui i, en el seu cas, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d'aquests documents.

- Indicació del domicili de l'interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercitar). L'usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control corresponent, quan ho consideri convenient.

 


7. Com protegim les dades dels nostres usuaris?

FRIGOLA informa l'usuari que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per a garantir la seguretat de les teves dades, a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzats d'aquests.

Tal com s'ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través de la Web de FRIGOLA no seran cedits a altres entitats o empreses per a ser emprats per als seus propis fins. No obstant això, algunes empreses subcontractades per FRIGOLA podrien tenir accés a les dades personals i informació personal, sempre sota l'exclusiu control de FRIGOLA, amb l'única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament de la Web de FRIGOLA.

 


8. Cookies

FRIGOLA l'informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. En accedir a la Web de FRIGOLA el servidor podrà reconèixer la *cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, millorant o facilitant l'experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre aquest tema en la nostra Política de Cookies

La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de manera automàtica, però pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

 


9. Modificacions

FRIGOLA es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, és recomanable que l'usuari revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat amb la finalitat d'estar informat del tractament i la protecció de les dades personals, així com dels drets que li assisteixen.

 


10. Legislació aplicable

La present Política es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L'ús dels serveis del present lloc web suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

 

Frigola Procuradores
Nota legal Política de cookies Política de privacitat Mapa web Disseny web anunzia