CatalaCATALACastellanoCASTELLANO

Frigola Procuradores

Serveis

Procurador


L'ofici de Procurador es regula en l'Estatut dels Procuradors dels tribunals d'Espanya, que caracteritza la professió com a "lliure,independent i col·legiada" i assenyala com a principal missió "la representació tècnica d'els qui siguin part en qualsevol classe de procediment judicial”.

Aquesta professió ofereix un doble vessant, pública de col·laboració amb l'administració de Justícia en la tramitació dels procediments judicials i, privada, de representació dels interessos dels seus clients.

Els procuradors en el l´exercici del seu ofici perceben com a contrapartida els drets que fixin les disposicions aranzelàries vigents.

Per ampliar informació sobre la nostra funció no dubti a consultar-nos qualsevol aclariment que pogués precisar o bé acudeixi a www.cgpe.netPrincipals Serveis


Concretament, en el despatx PROCURADORS FRIGOLA en exercici de la professió, ofereix als seus clients, entre altres els serveis que segueixen:

REPRESENTACIÓ PROCESSAL DAVANT ELS TRIBUNALS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I SABADELL.
Exerceix la representació en els processos judicials, fins i tot en els quals no és preceptiva la seva intervenció.

Consulta i tramitació d'expedients i procediments judicials.
El despatx Procuradors *Frigola, freqüentment, amb eficàcia i rapidesa, consulta davant els jutjats els diferents assumptes que ens són encomanats per informar a l'Advocat director sobre l'estat dels mateixos.
Així mateix, es notifica immediatament i mitjançant el mitjà que prefereixi l'Advocat (correu electrònic,fax, carta certificada) les resol·lucions judicials que vagin dictant. De la mateixa manera, els escrits remesos pels Lletrats es diligencien amb absoluta rapidesa.
Conscients, així mateix, que la tecnologia facilita el treball disposem d'una "oficina virtual" que li permet no només conèixer l'estat de l'assumpte sinó accedir des de qualsevol ordinador a tots els documents que han estat presentats o proveïts.
Finalment, es remeten recordatoris sobre els venciments i assenyalaments a l'efecte de coordinar el seu despatx amb l'Advocat actuant.

PROCEDIMENTS D´EXECUCIÓ.
Participa de forma activa en tots els actes i diligències que es desenvolupen, inclosos els procediments d'execució on des de l'inici del procediment fins al final es duen a terme una sèrie d'actes encaminats a la satisfacció del crèdit del client (embargaments, inscripcions davant els organismes públics, llançaments, valoracions, subhastes, etc)


Altres serveis accesoris:

Diligenciamient i cumplimentació d'exhorts, oficis, i manaments.
Citacions emplaçaments i requeriments.
Gestions davant els registres.
Gestions davant l'Administració pública.

Si està interessat a contractar els nostres serveis posi's en contacte amb nosaltres i sol·liciti si ho precisa pressupost sobre la gestió. de l'assumpte.

dades

Contact


Ubicació
C/ Mare de Déu del Pilar, 78B,
08290 Cerdanyola, Barcelona
Informació directa
Tel.: 93 592 25 24
Fax: 93 594 93 61
Mòbil: 696 495 938
e-mail
efc@procuradores-frigola.comServeis


· Representació processal davant els Tribunals de Cerdanyola del Vallès i Sabadell.
· Consulta i tramitació d'expedients i procediments judicials.
· Procedimints d'execució.
· Altres serveis i accesoris.Procuradors Frigola · C/ Mare de Déu del Pilar, 78B, 08290 Cerdanyola (Barcelona) · Tel. 93 592 25 24 · Fax. 93 594 93 61 · M. 696 495 938
Nota legal · Mapa web · Política de Cookies · E-mail: efc@procuradores-frigola.com · www.procuradores-frigola.com · Produït per anunzia