Pressupost o consulta.
Nosaltres et truquem

Pressupost o consulta.
Nosaltres et truquem
Frigola Procuradores
Frigola Procuradores

Nota legal

En aquest document trobarà tota la informació necessària sobre els serveis i productes que ofereix Procuradors Frigola, S.L. a través de la pàgina web www.procuradores-frigola.com (d'ara endavant, el Lloc web). Li convidem a llegir-les amb deteniment i a consultar-les sempre que vulgui.

Pot dirigir-se a nosaltres a l'adreça de correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com.  Estarem encantats d'atendre-li.

 

1. Qui som?

La pàgina web www.procuradores-frigola.com (d'ara endavant, el Lloc web) és un domini en internet titularitat de Procuradors Frigola, S.L. (d'ara endavant Frigola Procuradors). Les dades identificatives de Frigola Procuradors són:

  • C.I.F.: B65630030
  • Domicili:  Serra d´en Carles 17 D · 08349 Cabrera de Mar · Barcelona

Posem a la seva disposició el Lloc web per a facilitar-li l'accés a la informació sobre els nostres serveis, productes i tarifes, i perquè, en el seu cas, pugui contactar-nos.

 

2. Acceptació de les condicions d'ús

Navegant pel Lloc web accepta plenament totes i cadascuna de les condicions legals exposades en l'Avís Legal, Política de Privacitat i en la Política de cookies.

Per a adaptar els textos legals del Lloc web als continguts de la mateixa a cada moment, ens reservem el dret a modificar l'Avís Legal, Política de Privacitat i la Política de cookies.

 

3. Accés al Lloc web i informació sobre Frigola Procuradors

L'accés al Lloc web és totalment gratuït i no requereix el registre dels usuaris.

Aquest Lloc web té com a objectiu fonamental la difusió dels serveis i productes de Frigola Procuradors, així com facilitar informació de la pròpia empresa.

A través del Lloc web, li proporcionem un mitjà de comunicació perquè pugui contactar-nos amb la finalitat de rebre informació dels nostres serveis i productes que puguin ser del seu interès, així com per a donar resposta a consultes relacionades amb Frigola Procuradors, per la qual cosa vetllarem per controlar que en tot moment la informació que aparegui en el Lloc web sigui veraç, precisa i accessible.

Aquest Lloc web, per motius de seguretat i per a la protecció de la transmissió de continguts confidencials, utilitza un xitratge SSL o bé TLS. Podrà identificar que la connexió és xifrada perquè la barra d'adreça del navegador canvia de "http://" a "https://" i pel símbol de cadenat en la seva barra de direcció del navegador. Si està activat el xitratge SSL o TLS, les dades que vostè ens transmeti no podran ser llegits per tercers.

Frigola Procuradors, no pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. En qualsevol cas, ens comprometem a solucionar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i falta d'actualització d'aquests continguts al més aviat possible.

 

4. Normes d'Ús

Volem que la nostra web sigui un lloc agradable per a tots. Per això, en navegar per ell, es compromet a utilitzar-ho de conformitat amb la llei, els bons costums i les presents Condicions. Així mateix, garanteix fer un ús adequat del contingut del Lloc web i a no emprar-lo per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La informació que proporciona la pàgina Web s'utilitzarà únicament per als serveis que ofereix Frigola Procuradors.

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap mena d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.

Com a usuari del Lloc web, reconeix i accepta que és l'únic responsable de l'ús que realitzi d'aquest, i dels serveis i continguts accessibles a través del Lloc web.

Per això, entre altres activitats, l'usuari es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

L'usuari serà l'únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin a conseqüència d'un incompliment per part seva.

 

5. Enllaços

Si desitja enllaçar el Lloc web en qualsevol web, fòrum, xat, plataforma o xarxa social, està obligat a indicar que no compta amb la nostra supervisió o autorització. En cap supòsit es permet enllaçar el Lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei o als bons costums, en concret des d'aquelles amb continguts pornogràfics o que atemptin contra els drets humans.

És important aclarir que cap enllaç suposa una vinculació entre Frigola Procuradors, i el lloc des del qual vinculi al Lloc web, per la qual cosa no som responsables de les dades o continguts que proporcionin.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, links, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la present pàgina Web), són titularitat de Frigola Procuradors, i s'hagin degudament llicenciats al seu favor, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d'explotació del Lloc web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte en la capçalera del present Avís legal), amb independència dels fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit eliminar les dades identificatives de Frigola Procuradors, com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Lloc web o els seus continguts.

Finalment, accepta concedir una llicència d'ús gratuïta, sense limitació territorial i per la màxima extensió temporal permesa per la Llei, sobre els continguts que pugi al Lloc web per qualsevol mitjà o canal.

La responsabilitat derivada de l'ús sense autorització de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l'usuari.

El fet que no li sol·licitem que cessament de realitzar un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l'exercici de les accions legals que puguin correspondre'ns.

 

7. Responsabilitats pel funcionament de la web

És important que recordi que li correspon a vostè tenir disponibles les eines per a la detenció i desinfecció de programes informàtics nocius. A pesar que Frigola Procuradors, s'esforça per mantenir el Lloc web lliure de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu, no podem garantir la seva completa absència.

Així mateix, Frigola Procuradors no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web, ni dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que li siguin causats que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei.

 

8. Compleix amb la legalitat en matèria de responsabilitats

Frigola Procuradors, vela per l'exactitud de les dades que apareixen publicats en el Lloc web. Si us plau, si detecta algun error en aquests, posi's en contacte amb nosaltres en l'adreça de correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com

No obstant això, i malgrat els nostres esforços, internet no és un mitjà inexpugnable, per la qual cosa no podem garantir que els continguts i informacions es mostrin sempre actualitzats en la seva última versió. Sempre que fos possible, l'informarem de qualsevol interrupció que afecti la informació mostrada en el Lloc web. Així mateix, Frigola Procuradors, no serà responsable de l'error en l'accés a diferents pàgines del Lloc web, quan aquests siguin causats per motius que estiguin fora del nostre control.

Frigola Procuradors, no serà responsable del mal ús que els usuaris del Lloc web puguin fer del Lloc web o els seus continguts, ni d'aquells usos que siguin contraris a la bona fe, a la legalitat o al present Avís legal. Així mateix, Frigola Procuradors, declina qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de drets de propietat intel·lectual de qualsevol classe per part dels usuaris.

No podem tampoc controlar ni gestionar la integritat, funcionament i veracitat dels enllaços que puguin aparèixer en el Lloc web a llocs d'internet que no són de la nostra titularitat. Per això, declinem qualsevol responsabilitat sobre aquests.

 

9. Durada de les condicions d'ús

Per a adaptar el text legal a la realitat del Lloc web, ens reservem el dret de modificar-lo o actualitzar-lo en qualsevol moment, per la qual cosa li recomanem consultar-lo amb freqüència.

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta.

 

10. Li convidem a comunicar qualsevol comentari o dubte

Posem a la seva disposició el correu electrònic frigola@procuradores-frigola.com perquè l'utilitzi sempre que tingui algun dubte, consulta o comentari, tant del contingut de la web, com en relació als termes legals d'aquesta.

Així mateix, si detecta algun error en la informació oferta o en la configuració, actualització i contingut del Lloc web, li agrairíem que el posi en coneixement de Frigola Procuradors en la direcció anteriorment referida.

 

11. Normativa aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola, igual que la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web. L'ús dels serveis del present lloc web, suposa l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, les parts acorden que qualsevol litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució i interpretació de les presents condicions o relacionades amb elles, o d'altres textos que puguin estar en el present lloc web, es resoldrà en els Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre dret o demarcació jurisdiccional que pugui resultar competent (tret que existeixi un conflicte protegit per Llei, i en aquest cas seria d'aplicació preferent el lloc designat en la legislació aplicable).

Frigola Procuradores
Nota legal Política de cookies Política de privacitat Mapa web Disseny web anunzia